Korporátna zodpovednosť

Ewopharma sa zaviazala vykonávať obchodné aktivity eticky v najvyššej kvalite a za dodržania najvyšších štandardov bezpečnosti, a v súlade s legislatívou a predpismi všetkých krajín, v ktorých máme svoje aktivity. Dodržiavanie a podporovanie etických princípov v našom businesse je pre nás mimoriadne dôležité.

Snažíme sa vytvoriť take pracovné prostredie, ktoré podporuje a motivuje ľudí k inovácii, dodržiavaniu legislatívy, pravidiel, princípov a regulácií, profesionalitu a tie najlepšie postupy a metódy práce v našom segmente, pretože ich považujeme za základné kamene nášho úspechu. Našim zamestnancom poskytujeme kontinuálne školenia a vzdelávanie, zabezpečujeme im všetky nástroje a znalosti, ktoré potrebujú na dosiahnutie tých najvyšších možných štandardov vo svojej práci.     

Etický kódex spoločnosti Ewopharma (The Ewopharma Code of Business Conduct) je súbor princípov a pravidiel, ktoré riadia našu prácu a odvoláva sa na dodatočné firemné postupy a procesy, ktoré formujú časť nášho Programu zhody (Compliance Programme).
Prosím kontaktujte nás v prípade Vášho záujmu o bližšie detaily.