NAŠE HODNOTY

ŠVAJČIARSTVO

Ako švajčiarska spoločnosť sa snažíme stelesňovať hodnoty typické pre našu krajinu a ľudí. Konáme v súlade s tým, čo tvrdíme a dodržiavame dohodnuté termíny a zmluvy, zároveň poskytujeme služby na vysokej kvalitatívnej úrovni. Presne ako Krajina Švajčiarsko, spájame stabilitu získanú dlhou históriou s flexibilitou zabezpečenou moderným a aktívnym prístupom a efektívnymi rozhodovacími procesmi. 

 

NADŠENIE

Naša spoločnosť bola vytvorená z nadchnutia sa pre správnu vec a toto nadšenie trvá dodnes v jej každodennej práci. Naše tímy milujú svoju prácu a s radosťou a nadšením ubehnú mílu naviac pre našich partnerov. Tento entuziazmus podporuje náš prístup v zmysle “nič nie je nemožné“, ktorý nás dostal tam, kde sa nachádzame dnes a bude pokračovať aj ďalej, aby nám pomáhal rásť aj v budúcnosti.

 

TRADÍCIA

Naša dlhá história nám dala bohatstvo skúseností a odborných znalostí, ktoré zabezpečili náš úspech v minulosti a v súčasnosti a budú pokračovať I do budúcna. Snažíme sa o vytvorenie dlhodobého partnerstva a rastu oboch zainteresovaných strán, aby sme rástli spolu s našimi partnermi, a pre obojstranný benefit tohto partnerstva. V tomto dynamickom segmente , kde sa nachádzame, predovšetkým ctíme tradíciu a zároveň chápeme dôležitosť evolúcie – pre Ewopharmu a pre našich partnerov.

 

ZODPOVEDNOSŤ

My v Ewopharma si uvedomujeme zodpovednosť, ktorú nesieme pri našej práci – nielen voči našim partnerom, ale aj voči pacientom, ktorí potrebujú lieky, ktoré prinášame na trh. Prisudzujeme veľký význam etickým princípom v našom businesse a našim tímom poskytujeme kontinuálne školenie a vzdelávanie, aby boli plne kompetentní vykonávať svoju prácu v súlade s internými a externými predpismi a pravidlami.

 

LOJÁLNOSŤ

Sme hrdí na lojálnosť našich zamestnancov. Ewopharma si váži rozdielnosť kultúr a vier a snaží sa vytvoriť take pracovné prostredie, ktoré v každom z našich zamestnancov podporuje tie najlepšie vlastnosti. Toto vytvára pozitívnu atmosféru pre plodnú spoluprácu založenú na vzájomnej dôvere a pre komunikáciu založenú na princípe rovnosti. Máme za to, že toto je základ dlhodobého partnerstva, z ktorého majú prospech všetky zúčastnené strany.