TERITÓRIUM KDE PÔSOBÍME

Sme aktívni v Strednej a Východnej Európe a v našej domovskej krajine - vo Švajčiarsku. Naše dlhoročné skúsenosti a lokálne tímy zamestnancov orientovaných na výsledky nám pomáhajú dosiahnuť úspech a optimálnu návratnosť investícií. Takmer 60 rokov skúseností vo farmaceutickom priemysle a prítomnosť v regióne Strednej a Východnej Európy nám umožnili získať dôkladnú znalosť lokálnych pomerov a privilegovanú pozíciu. Od pádu železnej opony Ewopharma rozšírila svoje lokálne aktivity. V súčasnosti Ewopharma zamestnáva vyše 392 vysoko kvalifikovaných odborníkov v 19 krajinách.