Podmienky použitia

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

Tel.: +41 52 633 09 99
E-Mail: info@remove-this.ewopharma.com

Tieto web stránky prevádzkuje spoločnosť Ewopharma AG, Schaffhausen, Švajčiarsko, spoločnosť, ktorá spadá pod jurisdikciu štátu Švajčiarsko registrovaná v Obchodnom registri mesta Schaffhausen, Švajčiarsko, pod číslom spoločnosti CH-290.3.002.022-6. 

AUTORSKÉ PRÁVA
Obsah a práce poskytnuté na tejto web stránke spadajú pod Zákon o autorských právach a duševnom vlastníctve štátu Švajčiarsko. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia alebo akákoľvek ďalšia forma komerčného použitia týchto materiálov nad rámec zákona o autorských právach a duševnom vlastníctve je možné iba po poskytnutí písomného súhlasu autora.

ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH
Snažíme sa, aby boli informácie na našej web stránke v každom okamihu aktuálne, avšak nenesieme žiadnu zodpovednosť za poskytnutý obsah. Zákon obmedzuje našu zodpovednosť ako prevádzkovateľa webovej služby na na náš vlastný obsah na tejto web stránke.
Nemáme povinnosť monitorovať informácie poskytnuté alebo uložené tretími stranami na našej web stránke, avšak promptne odstránime akékoľvek informácie a texty, ak zistíme, že tieto porušujú Zákon. Naša zodpovednosť v takom prípade začína v momente, keď zistíme, že došlo k porušeniu Zákona.

ZODPOVEDNOSŤ ZA INTERNETOVÉ ODKAZY
Naša web stránka môže obsahovať internetové odkazy na web stránky tretích strán. Nemáme žiaden vplyv na informácie na týchto web stránkach a negarantujeme ich presnosť. Obsah web stránok tretích strán je zodpovednosť príslušných vlastníkov / prevádzkovateľov. V prípade existujúcich internetových odkazov web stránok tretích strán na našu web stránku SME NEZISTILI ŽIADNE porušenie Zákona. Promptne odstránime prepojenie, ak zistíme, že porušuje Zákon.