NÁŠ SPOLOČNÝ CIEĽ

KÝM CHCEME BYŤ

Ewopharma je inovatívnym partnerom pre marketing liekov a voľnopredajných produktov vo Švajčiarsku a v regióne strednej a východnej Európy.

 

“Náš úspech dosahujeme ako nezávislá, vlastníkmi riadená spoločnosť systematickým rozširovaním našich obchodných aktivít v segmente farmaceutických špecialít a voľnopredajných produktov. V záujme diverzifikácie a rastúcich výnosov rozvíjame našu pozíciu v segmente nemocničného  sortimentu.“
Alain Staub, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 

ČO ROBÍME

Najmodernejšie postupy a naše skúsenosti v oblasti marketingu nám umožňujú vstupovať na nové trhy, rozvíjať ich a umiestňovať na nich inovatívne, spoľahlivé a vysoko kvalitné terapeutické postupy a produkty.

 

“V našej spoločnosti je živý tímový duch a každý z nás prispieva k rozvoju a kultivovaniu našich kľúčových schopností.”

 

ČO PONÚKAME

Okrem našich vlastných obchodných značiek a značiek našich partnerov systematicky rozširujeme náš sortiment Rx liekov. Prostredníctvom cieleného marketingu vlastných obchodných značiek a výberu silných partnerských značiek posilňujeme našu pozíciu v segmente voľnopredajných produktov. 

 

“Ewopharma je a naďalej ostane silnou Rx farmaceutickou spoločnosťou a svoju pozíciu bude ďalej posilňovať uvádzaním nových a prevratných terapeutických postupov. Vytvorenie druhej obchodnej divízie zameranej na lieky bez predpisu a ostatné voľnopredajné produkty je pre nás dôležitou obchodnou príležitosťou, ktorá posilní našu pozíciu na trhu.“

ČO JE PRE NÁS DÔLEŽITÉ

Zákazníci a Partneri
Spoľahlivosť, kvalita a dôvera formujú našu spoločnosť. V kontakte s našimi klientami a obchodnými partnermi sme vysoko profesionálni a efektívni.

“Ako švajčiarska firma si ctíme naše hodnoty, ktoré prenášame aj na naše lokálne pobočky. Je to pre nás štandard, podľa ktorého chceme byť posudzovaní a ktorým sa líšime.”

Usilujeme sa o kultivovanie dlhodobých vzťahov s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi. Partnerstvo je pre nás kľúčový pojem, ktorý formuje všetky aspekty našej spoločnosti.

“Naša činnosť sa riadi zmyslom pre spravodlivosť, dôverou a snahou jednať s každým ako rovný s rovným.“


Zamestnanci
Sme spoľahlivým zamestnávateľom vysoko kvalifikovaných, motivovaných a lojálnych zamestnancov. Naši zamestnanci radi prijímajú výzvy a oceňujú možnosť pracovať samostatne a nezávisle. Podporujeme ich v profesionálnom rozvoji podľa našich najlepších možností.

“Starostlivosť o zamestnancov a na druhej strane vyžadovanie výsledkov je pre firemnú kultúru spoločnosti Ewopharma rovnako prirodzené ako dávať a dostávať.“

Vedenie
Vedenie našej spoločnosti vytyčuje ciele našej práce a kompetenciou lokálnych pobočiek je slobodné zváženie spôsobu ich dosiahnutia. Takýto prístup umožňuje napredovať celej spoločnosti.

“Na cieľoch sa dohodneme spolu a následne poskytneme priestor na samostatnú činnosť delegovaním zodpovednosti a právomoci.”


Komunikácia
Interne aj externe poskytujeme informácie priamo, včas a zrozumiteľne.

“Podporujeme a vyžadujeme výmenu skúseností medzi kra-jinami. Informácie poskytujeme čo najrýchlejšie a vždy keď je to potrebné.”
 

ZDIELAŤ