NÁŠ SPOLOČNÝ CIEĽ

ČÍM CHCEME BYŤ

Ewopharma je inovatívny partner pre marketing liekov, ostatných zdravotníckych preparátov a voľnopredajných produktov vo Švajčiarsku a v Strednej a Východnej Európe.

 

“Sme nezávislá, majiteľom riadená spoločnosť, a svoj úspech zabezpečujeme systematickým rozširovaním svojich obchodných aktivít venovaných farmaceutickým špecialitám a voľnopredajným produktom. Rovnako posilňujeme naše aktivity v nemocničnom segmente v záujme diverzifikácie a zvýšenia zisku.”
Alain Staub, Predseda predstavenstva a CEO

 

ČO ROBÍME

Naše najmodernejšie schopnosti a skúsenosti v oblasti market access a marketingu nám umožňujú vstúpiť a rozvinúť nové trhy s inovatívnymi, spoľahlivými, vysoko kvalitnými terapiami a produktami.

 

“Tímový duch je v našej spoločnosti živý a každý z nás prispieva svojou časťou a pomáha rozvniúť a kultivovať tieto kľúčové kompetencie.”

 

ČO PONÚKAME

Systematicky rozširujeme náš sortiment Rx produktov a zaraďujeme nové produkty k existujúcim našim vlastným obchodným značkám a značkám našich partnerov. V segmente voľnopredajných produktov aplikujeme cielený marketing našich vlastných značiek a systematicky vybraných silných značiek našich partnerov.

 

“Ewopharma je a zostane silná Rx spoločnosť a svoju pozíciu posilňuje uvádzaním nových, prevratných terapií. Rozvojom druhej obchodnej divízie v segmente voľnopredajných produktov využívame výhodu trhových príležitostí a upevňujeme si svoju pozíciu na trhu.”

ČO JE PRE NÁS DÔLEŽITÉ

Zákazníci a Partneri
Spoľahlivosť, kvalita a kompetentnosť formujú každý aspekt našej spoločnosti. V kontakte s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi konáme profesionálne a kompetentne. 

“Ako švajčiarska spoločnosť sa držíme našich hodnôt; tieto nás charakterizujú u všetkých našich národných pobočiek a dcérskych spoločností – sú štandardami, podľa ktorých si želáme byť hodnotení a posudzovaní. 

Snažíme sa kultivovať dlhodobé vzťahy s našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi. Význam slova partnerstvo formuje každý aspekt našej spoločnosti. 

“Naše konanie je vedené v duchu férovosti, dôvery a so želaním jednať s druhými podľa princípu rovnosti. 

Zamestnanci
Sme spoľahlivý zamestnávateľ vysoko kvalifikovaných, skúsených, motivovaných a lojálnych zamestnancov. Naši zamestnanci akceptujú výzvy a oceňujú rozsah samostatného konania, ktoré majú k dispozícii. Podporujeme ich v ich profesionálnom rozvoji čo možno najintenzívnejšie, pokiaľ nám to naše schopnosti umožňujú. 

“Vychovávať a vyžadovať, rovnako ako dávať a brať, sú hlavné hodnoty kultúry spoločnosti Ewopharma.”

Riadenie
Naše najvyššie vedenie v našej centrále určuje pravidlá a princípy konania – naše národné lokálne pobočky následne uplatňujú tieto princípy vo svojej lokálnej každodennej rutine pri dosahovaní svojich lokálnych cieľov.  

“Naším zámerom je schváliť ambiciózne ciele a poskytnúť priestor pre samostatné konanie prostredníctvom delegovania zodpovednosti a právomoci.”

Komunikácia
Informácie, ktoré distribuujeme interne a externe, poskytujeme priamo, včas a zrozumiteľným spôsobom. 

“Podporujeme a vyžadujeme výmenu skúseností medzi jednotlivými krajinami. Kedykoľvek to je potrebné, informácie poskytujeme rýchlo a včas.

ZDIELAŤ